Skolor på Cypern och välfärd

Cypern gäller skolplikt till och med 15 års ålder. Grundskola och gymnasium är avgiftsfritt dock måste barnen själva bekosta en stor andel av läroböckerna, skrivböcker samt pennor.

Skoldagen på Cypern börjar 07.30 och slutar omkring 13.00 – 13.30. Skolmat serveras alltså inte, men det finns kiosker på alla skolor och många barn tar med sig något att äta hemifrån.

Många barn tar privatlektioner och fördjupar sig i många ämnen på eftermiddagarna eftersom man får mycket mer läxor här på Cypern jämfört med Sverige.
Det är obligatoriskt att använda skoluniform vilken man bekostar själv.

Cypern har ett universitet och cirka 30 högskolor och institut för högre utbildning. De lockar till sig många studenter från andra länder t.ex.. Asien.

Cypern har förutom de kommunala skolorna privatskolor där undervisningen sker på engelska. Hemspråksundervisning som vi är vana vid i Sverige finns inte än på Cypern, all undervisning sker alltså på grekiska. För svenska barn är det möjligt att få svenskundervisning en gång i veckan genom svenska skolan på Cypern.
Länk: svecyp.com/skolan.html

Cypern rankas högt när det gäller eftergymnasial utbildning. År 2001 fortsatte 63 % av gymnasisterna till högre studier. Mer än hälften studerar utomlands, huvudsakligen i Grekland (55 %), Storbritannien (22 %) och USA (13 %). Läsåret 2000/01 var 55 % av de som studerade i utlandet och 58 % av de som studerade på Cypern kvinnor.

Hälsa och social välfärd på Cypern
Låginkomsttagare, statligt anställda och flyktingar sedan invasionen 1974 har rätt till fri sjukvård. Det finns även privata kliniker och flera praktiker som erbjuder en mängd medicinska tjänster på Cypern. Andelen läkare var 1 per 381 invånare år 2001.

Ett omfattande socialförsäkringssystem täcker alla förvärvsarbetande personer och deras familjer. Bidrag och pensioner från systemet täcker arbetslöshet, sjukdom, graviditet, änkestånd, arbetsskador, ålderdom samt dödsfall.

Regeringen tillhandahåller även bland annat barnomsorg, äldreomsorg, hjälpmedel till handikappade, gratis bostäder till flyktingar, bostadsbidrag till låginkomsttagare och ekonomiskt bidrag till lokala föreningar.

Share