Grekisk mytologi

Grekisk mytologi – en snabbkurs
Den grekiska mytologin har alltid fascinerat. Här kommer en lista på de mest omtalade grekiska gudarna för att ge dig en liten snabblektion.
Vill du fördjupa dig i grekisk mytologi finns det tjocka böcker om ämnet. Under dina resor till Grekland och Cypern kommer du att stöta på flera av namnen. Många hotell är uppkallade efter de grekiska gudarna, viner och restauranger likaså.

Adonis
Adonis är i grekisk mytologi en gud som symboliserade årstidernas växlingar. Enligt Svenska akademiens ordbok är Adonis en beteckning för en man som är mycket mån om sitt utseende, en sprätthök eller snobb.

Afrodite
Afrodite, kärlekens och skönhetens gudinna i den grekiska mytologin.
Afrodite var skönhetens, kärlekens och sexualitetens gudinna och motsvaras av Venus i romersk mytologi. Hon representerade kärlekens sensuella sida och inte den äktenskapliga och trogna kärleken. Hon framställdes som en bländande vacker och mäktig gudinna och enligt myten ska hon ha haft en gördel som gjorde att hon kunde få vem som helst att bli förälskad i henne. Afrodite föddes på Cypern och du kan besöka hennes födelseplats och simma vid klippan där hon steg upp ur det skummande havet.

Afrodite, kärleksgudinnan.

Afrodite, kärleksgudinnan.

Ares
Ares var krigets, ursinnets och det besinningslösa våldets gud i grekisk mytologi. Han var son till guden Zeus och gudinnan Hera. Hans motsvarighet i romersk mytologi var Mars och han identifieras med den förgrekiske krigsguden Enyalios

Artemis
Artemis är en gudinna i grekisk mytologi, jaktens gudinna, kyskhetens gudinna, samt att hon skyddade gravida kvinnor. Den romerska motsvarigheten heter Diana.

Athena
Athena eller Pallas Athena var vishetens och krigets gudinna i grekisk mytologi. Hennes attribut var sköld, lans, olivträd och uggla. Athena kallas Minerva i den romerska mytologin

Atlas
Atlas var i grekisk mytologi en av titanerna, de första gudarna.
Traditionellt har Atlasbergen i nordvästra Afrika sagts vara den plats där Atlas bär upp himlavalvet. Den holländska kartografen Gerhard Mercator myntade ordet ”atlas” i betydelsen kartbok.

Apollon
Apollon är en viktig gud i grekisk mytologi (kallas Apollo i romersk mytologi där han är lika viktig). Han framställs vanligen som en ung man med vackra anletsdrag och hans kännetecken är lager, lyra, delfin och korp. Han var son till Zeus och Leto. Apollon var en utsökt bågskytt.
Apollon hade flera funktioner varav den viktigaste var den som orakel. Den rollen kan spåras tillbaka till gudinnekulten i Delfi men Apollon var också jägare, läkare och musiker. Ursprungligen tros Apollon ha varit en solgud.

Dionysos
Dionysos är enligt grekisk mytologi en av olymperna, de främsta av gudarna. Guden är från början en fruktbarhetsgud, precis som Demeter och likt Demeter får han begränsat med utrymme av Homeros i Iliaden och Odyssén. Senare förknippas han mer som vinets gud och dramats beskyddare. Likt Demeter överlämnar han en gåva till människan; vinstocken.

Eros
Eros var en kärleksgud i grekisk mytologi, son till Afrodite.
Eros avbildade personifikationen av kärleken, motsvarande romarnas Amor och Cupido. Hans attribut är i den äldre konsten vanligen en lyra, senare båge med pilar och koger eller en brinnande fackla.

Hades
Hades var i grekisk mytologi härskaren över underjorden (som även den kallas Hades). Som underjordens härskare styr han över de döda och över mineralrikedomarna. Hans kännetecken är ymnighetshorn och osynlighetshätta. I den romerska mytologin kallades Hades för Pluto.

Helios
Helios eller Helios Panoptes som han också kallades, tillhörde den grekiska mytologin och var en personifiering av solen. Hans grekiska namn betyder “solen”, liksom det latinska namnet Sol. Hans andra namn, Helios Panoptes, betyder “den allseende” på grekiska. Helios har även gett namn till grundämnet helium eftersom det är en av de viktigaste beståndsdelarna i solen.

Hera
Hera är enligt grekisk mytologi gift med sin bror Zeus. Hon var äktenskapets och barnafödelsens beskyddarinna, och gav därför även skydd åt kon och dennas mjölk. Det var mest kvinnor som tillbad Hera. Heras romerska motsvarighet är Juno.

Herakles
Herakles var en hjälte i grekisk mytologi. Han var son till Zeus och Alkmene, en dotter till kungen av Mykene. Herakles namn betyder “Heras ära” på grekiska och av romarna kallades han Hercules. Han hade även en dödlig tvillingbror som hette Iphikles, son till Amphitryons och Alkmene.

Hermes
Hermes var i grekisk mytologi gudarnas budbärare. Son till Zeus och Maia, Atlas dotter. I romersk mytologi motsvaras han av Mercurius. Hermes framträder oftast iklädd häroldsstav, mantel, hjälmliknande hatt och skor som var bevingade. Hermes var talarnas, köpmännens och tjuvarnas gud. Han leder också människans själ till underjorden efter döden. Med sina bevingade skor blev han också idrottsmännens gud.

Hydra
Hydra, också kallad den lerneiska hydran, är ett mytologiskt monster som lurar i träsk eller andra vattenrika områden. Hydran var en grotesk varelse med minst åtta huvuden varav det mittersta sades vara odödligt. För varje huvud som höggs av växte dessutom två nya ut. Dess andedräkt var förgiftad och spred död runt omkring sig. Den levde inte ensam utan hade sällskap av en gigantisk krabba. Den var en avkomma till Typhon och Echidna. Antikens greker hade säkert fått inspiration från bläckfisken då myten skapades, detta eftersom den får nya tentakler då gamla förstörs.

Karon
Karon var i grekisk mytologi och romersk mytologi) underjordens odödlige färjkarl som förde de dödas själar över floden Acheron eller Styx till dödsriket Hades. Karon framställs på grekiska vaser (kraterer) som en gammal skäggig man med mössa, arbetsmantel, fotsida stövlar av lack och stav samt stående i båtens för.

Kronos
Kronos var i grekisk mytologi den yngste av de ursprungliga gudarna, Titanerna. Han var son till Uranos (som han dödade med en lie) och Gaïa. Kronos associerades även med det grekiska ordet för tid – Chronos – men det var först under senare tid som antiken kom att i honom se personifikationen av tiden och evigheten. Benämns av Homeros som “den listige”. Kronos är tidens och åkerbrukets gud och avbildas oftast med en skära.

Pandora
I den grekiska mytologin var Pandora den första kvinnan, skapad av Hefaistos (smideskonstens gud) som en del av ett straff för Prometheus för att han hade avslöjat eldens hemlighet för människorna.

Persefone
Persefone, även kallad en Kore (Kouros för man, arkaisk tid) var en gudinna i grekisk mytologi, dotter till Demeter och Zeus.
Historien om Persefone och Demeter berättar om hur grekerna trodde att årstiderna uppstod.
När Persefone en dag plockade blommor på en äng tillsammans med sina väninnor, dök Hades, dödsguden, upp ur marken och fick syn på henne. Det sägs att han blev förälskad i henne och därför beslöt sig för att göra henne till sin hustru. Han rövade bort den protesterande Persefone och tog med henne ned till underjorden.
Persefone återfinns även i romersk mytologi men då under namnet Proserpina.

Poseidon
Poseidon var en havsgud och flodgud i grekisk mytologi. Han var även jordbävningarnas och hästarnas gud. Sjömän tillbad ofta Poseidon om ett lugnt hav, och man offrade hästar ner i havet till hans ära. Hans kännetecken är treudd, häst och fisk.
Poseidon motsvaras i romersk mytologi av Neptunus.

Poseidon, härskare över havet.

Poseidon, härskare över havet.

Zeus
Zeus var gudarnas konung och himlens härskare i grekisk mytologi. Han kallades ibland för Dias, Dias kommer från dyaus som är det santikristiska ordet för himmel. I romersk mytologi motsvaras han av Jupiter och även Jove som betyder “himmel”.

Zeus attribut är en åskvigg, som han kunde kasta mot sina motståndare och en örn, som symboliserar styrka, mod och rättvisa. Han avbildas dessutom ofta med en lotusblomma, en spira, eller en krans av eklöv. Hans heliga djur var den gyllene örnen och vargen. Hans heliga växter var eken och sellerin. Fåglarna ansågs vara hans budbärare, så prästerna tittade på flygande fåglar för att se framtiden.
Zeus var bland annat känd för sitt häftiga humör och sin förkärlek för kvinnor, både jordiska och gudomliga.

Källa Wikipedia
Share